Home » Over Sint Anna » Geschiedenis

Geschiedenis

Historie

Meer dan honderd jaar geleden zijn de Zusters van Julie Postel neergestreken op het Kasteel van Boxmeer. Zorg voor zieken en ouderen was hun missie. Sinds 1976 is Stichting Sint Anna gevestigd in het moederhuis van de Zusters van Julie Postel. Een historische plek, waar veel herinnert aan de rijke geschiedenis van de congregatie en van Boxmeer.

Veel inwoners van Boxmeer kennen deze plek doordat tot 1968 het ziekenhuis en vervolgens tot 1988 verpleeghuis Madeleine hier gehuisvest was. De ruimtes worden nu allemaal bewoond door oudere religieuzen en niet-religieuzen. Het gebouw is een mooie combinatie van geschiedenis en moderne tijden. Door de rijke historie is er een nauwe verbondenheid tussen de bewoners van Boxmeer en die van het Kasteel. 

Het oude gebouw bleek met de jaren niet efficiënt genoeg voor optimale zorgverlening. Na verbouwingsplannen is uiteindelijk gekozen voor nieuwbouw, ook op het terrein van de zusters van Julie Postel. Het nieuwe gebouw is in 2023 in gebruik genomen. De voormalige locatie van Sint Anna krijgt een nieuwe bestemming. 

Naam Sint Anna

De naam van ons huis 'Sint Anna' komt van de Heilige Anna, de moeder van Maria en grootmoeder van Jezus. De Heilige Anna is een vrouw die in verbinding staat. De waarden die zij doorgeeft passen bij het leefklimaat van ons huis. Een open en gastvrije houding, van waaruit zij eenieder welkom heet. Zij biedt ruimte voor eigenheid en respecteert deze. Tegelijk biedt zij bescherming en geborgenheid. Vanuit die kwaliteiten inspireert deze patroonheilige ons in de dagelijkse gang van zaken.