Home » Over Sint Anna » Missie, Visie en Kernwaarden

Missie, Visie en Kernwaarden

We hebben met zorg onze missie, visie en kernwaarden vastgesteld. Lees hieronder hoe wij streven naar de best mogelijke zorg. 

Missie

Sint Anna wil een waardevolle bijdrage leveren aan het welzijn van kwetsbare ouderen. Als het thuis niet meer gaat, bieden wij in ons verpleeghuis en daaromheen een fijne, kleinschalige plek. Dit in een groene omgeving aan de rand van Boxmeer. De persoonlijke aanpak is onze kracht. Wij weten wie u bent en wat u wilt.

Sint Anna is opgericht door de zusters van Julie Postel. De belangrijke waarden in het christelijke geloof zijn uitgangspunt in het verlenen van zorg en krijgt nadere invulling in onze kernwaarden. 

Visie

Iedere dag een mooie dag

Behoud van eigen regie, oprechte warme aandacht, behoud van ieders waardigheid en aandacht voor zingeving, vinden we belangrijk. Wij stemmen onze zorg- en dienstverlening af op de wensen en behoeften van bewoners. Dat kan van dag tot dag verschillen.

Ook medewerkers voelen zich gekend en kunnen zichzelf zijn. Wij stimuleren onze medewerkers zich te ontwikkelen, zowel persoonlijk als professioneel. Door te denken in mogelijkheden, ontstaat er ruimte voor creativiteit en innovatie. Voor onszelf en onze (toekomstige) collega’s willen we een aantrekkelijke werkgever zijn.

Onze ambitie is om van iedere dag een mooie dag te maken. Het is goed leven bij Sint Anna in kleinschalige woongroepen. Door de grote inzet van gedreven medewerkers en vrijwilligers lukt het om deze ambitie te realiseren in verbinding met familie, verwanten en samenwerkingspartners.

Kernwaarden

Dit zijn onze kernwaarden.

Samen

Samen met het sociale netwerk van onze bewoners bieden wij waardige en zorgzame ondersteuning. Onze medewerkers zorgen voor vakkundige zorg, maar daarnaast ook voor gezelligheid en een luisterend oor. Zij werken samen met vrijwilligers en onze samenwerkingspartners om van iedere dag een mooie dag te maken. Kleine dingen maken daarbij het verschil.

 

Vertrouwd

Bewoners komen naar Sint Anna omdat het thuis niet meer gaat. Op dat moment schenken zij ons vertrouwen. Dat vertrouwen gaan wij samen goed invullen en koesteren. Het is de basis voor iedere relatie die een bewoner met ons aangaat. Vertrouwen geeft ook onze medewerkers ruimte om zelfstandig hun werk te doen en zich te ontwikkelen. Risicobewust maken we samen met de bewoners en zijn netwerk keuzes.

Aandacht

Aandacht gaat over gezien worden, de tijd nemen en werken met aandacht. Onze zorg- en dienstverlening is erop gericht dat mensen zich bevestigd voelen in hun waardigheid, meetellen en van betekenis zijn. Eigen regie is belangrijk, ook voor mensen in hun levensavond. Niemand is alleen bewoner, medewerker of vrijwilliger: we zijn allemaal unieke mensen met een eigen levensverhaal die ons maken wie we zijn.

Professioneel

Bewoners en samenwerkingspartners mogen van ons verwachten dat we ons vak verstaan en over de juiste kennis en vaardigheden beschikken. We zijn goed opgeleid en houden onze vakkennis bij. Ook onze werkhouding is professioneel en dat betekent onder meer dat we kritisch kijken naar ons eigen functioneren, open staan voor feedback, blijven leren en verbeteren. In onze communicatie zijn we open, helder en zorgvuldig. We komen onze afspraken na.